Orse Sp. z o.o.

ul. Lubartowska 11
20-115 Lublin

KRS 0000 59 68 57 Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10000 zł, REGON 363 501 130, NIP 946 265 69 69